PHP

Dokumentacja komend PHP [nieaktualna]

26.06.2017, 16:54

TA DOKUMENTACJA JEST JUŻ NIEAKTUALNA. AKTUALNA ZNAJDUJE SIĘ POD ADRESEM https://gg-czaty.pl/posty,post=720284


1.0 - Opis zmiennych
1.1 - Opis funkcji
1.2 - Wysyłanie wiadomości
1.2.1 - Wysyłanie wiadomości do numeru
1.2.2 - Wysyłanie wiadomość do kilku numerów
1.2.3 - Wysyłanie wiadomości do zalogowanych
1.3 - Pobieranie informacji o użytkowniku
1.3.1 - Pobieranie informacji danego numeru
1.4 - Tworzenie nicku
1.5 - Wyszukiwanie użytkowników
1.6 - Edytowanie użytkownika
1.0 - Opis zmiennych

$from - Numer użytkownika
$to - Numer czatu
$nick - Nick użytkownika bez znaczków
$nickk - Nick użytkownika ze znaczkami
$aktywni - Numery zalogowanych użytkowników (w tablicy)
$msg - Wiadomość użytkownika
$parts - wiadomość użytkownika rozbita na tablice
$user - przechowuje informacje o użytkowniku
1.1 - Opis funkcji

msg() - Wysyła wiadomość do użytkownika
diee() - Działa tak jak msg tylko treść jest pogrubiona i czerwona
wiad() - Wysyła wiadomość do danego numeru lub kilku
obrazek() - Wysyła obrazek do danego numeru lub kilku
user() - Pobiera informacje o użytkowniku
nick() - Tworzy nick ze znaczkami rangi, slubu itd
1.2 - Wysyłanie wiadomości
Aby wysłać wiadomość do osoby która używa komendy należy użyć funkcji msg(), funkcja obsługuje BBcode


msg('Przykładowa wiadomość');
msg('Zwykły tekst Pogrubiony tekst Pochylony tekst Podkreślony tekst');


1.2.1 - Wysyłanie wiadomości do numeru (funkcja wiad())

Uwaga! Jedna funkcja wiad() może wysłać wiadomość do max 1000 numerów


wiad('Tekst wysłany do numeru 123456', 123456);


1.2.2 - Wysyłanie wiadomość do kilku numerów


$odbiorcy = [123456, 65432, 3456]; // Ustalamy listę odbiorców
wiad('Tekst wysłany do kliku numerów', $odbiorcy);


1.2.3 - Wysyłanie wiadomości do zalogowanych


wiad('Tekst wysłany do zalogowanych', $aktywni);


1.3 - Pobieranie informacji o użytkowniku

Do pobierania informacji osoby piszącej używamy zmiennej $user[wartość] Dostępne wartości:
numer - Numer użytkownika
nick - Nick użytkownika
staff - Staff użytkownika
opis - Opis użytkowmika
online - Czy zalogowany (0 lub 1)
ban - Czy zbanowany (0 lub 1)
ban_kto - Przez kogo zbanowany
ban_powod - Powód zbanowania
ban_czas - Czas bana (w unix)
zgoda - Zgoda wiadomości (0 lub 1)
top1 - Napisane wiadomości
top2 - Napisane słowa
top3 - Napisane znaki
rejestracja - data rejestracji (w unix)
aktywny - czas kiedy byłaktywny (w unix)
poziom - Poziom użytkownika
exp - Exp użytkownika
exp2 - Exp do następnego poziomu
monety - monety użytkownika
diamenty - Diamenty użytkownika
spy - Czy włączone spy (0 lub 1)
slub - Czy ma ślub (0 lub 1)
vip - Czy ma vipa (0 lub 1)
polecani - Ilośc polecamych
WYPISZ - Czy wypisany (0 lub 1)


msg($user['nick']. // Wyświetli nick użytkownika
"\n" // nowa linia
.$user['staff'] // staff użytkownika
);


1.3.1 - Pobieranie informacji danego numeru

Aby pobrać informacje danego numeru należy użyć funkcji user(numer), funkcja tworzy tablice z informacjami, warosci sa takie same jak w $user


$u = user(123456);
msg($u['nick']); // Wyświetli nick numeru 123456


1.4 - Tworzenie nicku
Do tworzenia nicku użytkownika ze znaczkami ślubu używamy funkcji nick(nick, staff)


nick($user['nick'], $user['staff']);


1.5 - Wyszukiwanie użytkowników
Do wyszukiwania użytkowników służy funkcja szukaj_user([wartości]) funkcja ta zwraca numery użytkowników w tablicy, wartości mogą być przyjmowane takie same jak w punkcie 1.3, dodatkowo może przyjmować wartość limit okreslaja ilość wyników


$szukaj = szukaj_user(['online'=>1, 'spy'=>0]); // Pobiera numery tych którzy maja online = 1 i spy = 0
$szukaj = szukaj_user(['online'=>1, "spy"=>0, 'limit'=>10]); // Jak wyżej ale pobierze tylko 10 pierwszych wyników


1.6 - Edytowanie użytkownika
Do edytowania użytkownika używamy funkcji edytuj_user(wartosc1, wartosc2, wartosci w tablicy) użytkownik jest to numer edytowanego uzytkownika, jako wartosc1 należy podstawić wartość z punktu 1.3, wartość2 to tresc jaka ma przyjmować wartość1


edytuj_user('nick', 'NowyNick', ['numer' => 123456]); // Zmieni nick użytkownika 123456 na NowyNick
edytuj_user('opis', 'Nowy opis', ['numer' => 123456]); // Zmieni opis użytkownika na Nowy opis


Przykłady
Gra kostka

<?php

$oczka = mt_rand(1, 6); // losujemy liczbe od 1 do 6

wiad("$nickk rzuca kostka do gry...", $aktywni); // wysylamy wiadomość do zalogowanych
sleep(2); // czekamy 2 sekundy
wiad("$nickk wyrzucił $oczka oczek", $aktywni); // i znów wysyłamy wiadomość

Komenda losująca tekst

<?php

switch (mt_rand(1, 3)) {
case 1:
$tekst = 'Przykladowy tekst 1';
break;
case 2:
$tekst = 'Przykladowy tekst 2';
break;
case 3:
$tekst = 'Przykladowy tekst 3';
break;
}

wiad("$nickk losuje tekst", $aktywni);
sleep(2);
wiad("$nickk wylosował tekst:\n$tekst", $aktywni);

Losowanie nicku z osób online

<?php

shuffle($aktywni);

$u = user($aktywni[0]);
$unick = nick($u['nick'], $u['staff']);

wiad($nickk.' losuję osobę z online...', $aktywni);
sleep(2);
wiad('osoba wylosowana przez '.$nickk.' to '.$unick, $aktywni);

Komenda pokazująca listę zalogowanych

<?php

$a = 0;
$online = '';

foreach ($aktywni as $l) {
$u = user($l); // Pobieramy informacje o użytkowniku
$n = nick($u['nick'], $u['staff']); // Tworzymy nick użytkownika
$online.= ++$a.") $n\n";
}

msg("Aktualnie zalogowani
[l]
$online");

Komenda pokazująca listę wypisanych

<?php

$wypisani = '';
$szukaj = szukaj_user(['WYPISZ'=>1]); // Pobieramy numery osób którze mają WYPISZ = 1

foreach ($szukaj as $n) { // Wykonujemy pętle
$u = user($n); // Pobieramy informacje o użytkowniku
$n = nick($u['nick'], $u['staff']); // Tworzymy nick użytkownika
$wypisani.= " $n\n"; // Tworzymy zmienna z listą wypisanych
}

msg("Wypisani:\n$wypisani"); // Wyświetlamy listę wypisanych

Komenda wyrzucająca użytkownika

<?php

if (!isset($parts[1])) { // Sprawdzamy czy użytkownik wpisał nick
msg('Podaj nick użytkownika!');
exit;
}

$szukaj = szukaj_user(['nick'=>$parts[1], 'limit'=>1]); // Szukamy użytkownika o podanym nicku

if (!$szukaj) {// Sprawdzamy czy funkcja znalazła wynik
diee('Podany użytkownik nie istnieje!');
exit;
}

$u = user($szukaj[0]); // Pobierany informacje o numerze

if (!$u['online']) { // Sprawdzamy czy użytkownik jest zalogowany
diee('Podany użytkownik nie jest online!');
exit;
}

edytuj_user('online', 0, ['numer' => $u['numer']]); // Wylogowujemy użytkownika
$n = nick($u['nick'], $u['staff']); // Tworzymy nick

wiad("$n został/a wyrzucony/a przez $nickk! :D", $aktywni); // Wysyłamy wiadomość do zalogowanych

4459 wyświetleń

🔸SuppBot: GG:60001
🔸FB: http://fb.me/ggczaty
🔸Zapraszam też do pobierania i wystawienia oceny naszej aplikacji
https://play.google.com/store/apps/details?id=gg.czaty.pl&hl=pl
🔸Czat 2k21: GG:54513998

Komentarze (0)

add_commentZaloguj się aby dodawać komentarze.

W dziale:

PHP

Tutaj można się dzielić skryptami php, prosić o pomoc itp