PHP

Biblioteka implementująca BotAPI od gg-czaty.pl w PHP

18.03.2018, 16:59

Nasza sieć czatów udostępnia biblioteke implementująca BotAPI w PHP
Link do pobrania biblioteki:
https://gg-czaty.pl/pobierz/BotApiGG.zip
v1.2

Opis metod klasy BotApiGG

addTextMessage() - Dodawanie tekstu do wiadomości
setRecipientsMessage() - Ustawienie odbiorców wiadomości
addImageMessage() - Dodawanie obrazka do wiadomości
sendMessage() - Wysyłanie wiadomości PUSH
sendReply() - Wysyłanie widomości PULL
clear() - Czyszczenie wiadomośći
setStatus() - Ustawienie opisu i statusu bota
isBot() - Sprawdza czy podany numer jest botem

Przykłdy użycia:

Łączenie z botem

include 'BotApiGG.php';

$bot = new BotApiGG(12345678, 'xyz@gmail.com', '********');
if ($bot->connect) {

} else {
die('Błąd połaczenia z botem: '.$bot->error);
}


Wysyłanie wiadomości PULL
$bot->addTextMessage('Przyładowa wiadomość tekstowa');
$bot->sendReply();
$bot->clear();


Wysyłanie wiadomości PUSH
$bot->addTextMessage('Przyładowa wiadomość tekstowa');
$bot->setRecipientsMessage([12345678, 56428756]);
$bot->sendMessage();
$bot->clear();

/* UWAGA ! Maksymalna liczba odbiorców to 1000 numerów ! */

3518 wyświetleń

🔸SuppBot: GG:60001
🔸FB: http://fb.me/ggczaty
🔸Zapraszam też do pobierania i wystawienia oceny naszej aplikacji
https://play.google.com/store/apps/details?id=gg.czaty.pl&hl=pl
🔸Czat 2k21: GG:54513998

Komentarze (1)

add_commentZaloguj się aby dodawać komentarze.

20 grudzień 2019 19:56

Wyszła nowa wersja naprawiająca błąd przy wysyłaniu wiadomości PUSH ;)

🔸SuppBot: GG:60001
🔸FB: http://fb.me/ggczaty
🔸Zapraszam też do pobierania i wystawienia oceny naszej aplikacji
https://play.google.com/store/apps/details?id=gg.czaty.pl&hl=pl
🔸Czat 2k21: GG:54513998

W dziale:

PHP

Tutaj można się dzielić skryptami php, prosić o pomoc itp